صفحه اصلي               اتوماسيون اداري دزآب پويا  

عليرغم وجود نهادها و موسسات خيريه متعدد در سطح كشور و همچنين فعاليت بخش‌هاي دولتي و خصوصي در زمينه جمع آوري كمكهاي مردمي و توزيع آن در بين نيازمندان، وجود ظواهر مختلف فقر در بخش‌هايي از كشور نظير استان خوزستان انكارناپذير بوده و بهبود اين وضعيت مستلزم توجه بيشتر و انجام فعاليتهاي موثرتري است. از اينرو موسسه خيريه طلوع همدلي با نگرشي ويژه بر جلب مشاركت‌هاي مردمي و ساماندهي كمكهاي خيرين و با اهداف كلي تضعيف ريشه‌هاي واقعي فقر و اشتغال و آموزش در استان خوزستان تاسيس شده و آغاز به كار نموده است.

نيتهاي خير و خداپسندانه‌اي كه در ذهن نيكوكاران است، تنها در سايه انسجام و همياري آنها تحقق خواهد يافت. اميد است با اعلام آمادگي و مشاركت‌هاي مادي و معنوي خود در فعاليتهاي موسسه خيريه طلوع همدلي ما را در اين مسير انساندوستي همراهي نموده و رضاي خداوند متعال را براي خود به ارمغان آوريد.